เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja

e-book เศรษฐศาสตร์ ว่าด้วย... ความกตัญญู

คําสองคํา “กตัญญู”และ “เนรคุณ” ดูเหมือนเราทุกคนรู้จักดีว่าหมายถึงอะไร และเป็นคําที่มีความหมายที่ตรงข้ามกันอย่างชัดเจน เรียกว่า “ขาวและดํา” ซึ่งในพจนานุกรมหลายฉบับได้ให้ความหมายของคําว่า “กตัญญู” ว่า “รู้คุณคน” หรือ “สํานึกบุญคุณ” ส่วนความหมายของคําว่า “เนรคุณ” ก็ให้ความหมายว่า “อกตัญญู” คือเติมคําว่า “อะ” หมายถึง “ไม่” หรือแปลง่าย ๆ ว่า “ไม่กตัญญู” เวลาค้นหาคําอธิบายสองคํานี้อาจจะยุ่งยากสักหน่อย เพราะต้องย้อนกลับไปกลับมาระหว่างสองคํานี้ แต่ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนถูกพรํ่าสอนมาตลอดตั้งแต่จําความได้ และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ถึงความหมายของทั้งสองคํานี้จนไม่ต้องการคําอธิบายใด ๆ

ผมคงไม่ต้องบอกนะครับว่า เราจะโกรธมากหากใครเรียกเราว่า “คนเนรคุณ” และเราจะปลื้มและสุขใจหากมีใครเรียกเราว่า “คนกตัญญู” เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่า ทําไมเราถึงโกรธหรือดีใจจากคําสองคํานี้ และที่น่าสนใจกว่า คือ ทําไมสังคมถึงกําหนดคุณค่าของสองคํานี้ขึ้นมาในทํานองที่มีผลต่อจิตใจเราแบบนี้ และสังคม ...

อ่านต่อ เศรษฐศาสตร์ ว่าด้วย... ความกตัญญู คลิกที่นี่ ...