เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja

ทักษะที่ผู้ประกอบการต้องการในยุคนี้

มาอัดรายการ ที่ช่อง 11 ออกอากาศพรุ่งนี้ 4 มกราคม เวลาบ่ายสาม ... ว่าด้วย SME .. เลยถือโอกาสเจาะแจ๊ะกับผู้มาออกรายการด้วย ทุกคนตั้งใจ ภูมิใจ และพร้อมมากทั้งใจ สมอง ในการเป็นผู้ประกอบการมาก
 
ทักษะที่ผู้ประกอบการต้องการในยุคนี้ คือ
1. ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (การตัดสินใจ กล้าเสี่ยง อดทน ไฝ่รู้ )
2. ทักษะการบริหาร (การเงิน บัญชี บุคคล การตลาด การผลิต การตลาด )
3. ทักษะการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่ม หรือเครือข่าย (มนุษยสัมพันธ์ การเจรจา การสื่อสาร)
4. ทักษะการปรับตัว (ด้านเทคโนโลยี รูปแบบธุรกิจ กฏหมาย สถานการณ์ภายนอก คู่แข่ง ลูกค้า ที่เปลี่ยนแปลง)
 
สนใจดูวิดีโอคลิกที่นี่